Dievas,
Meilė,
Išmintis, Laisvė, Drąsa, Žmogus

Laisvė yra subjekto galimybė veikti nevaržomai. Ordinas - garbės ženklas (lot. - tvarka, eilė) Laisvės ordinas = elgtis nevaržomai, garbingai tvarkingai