Laisvės era

Gyventi laisvai, leisti laisvai gyventi gyvūnams galime, jei turime gerumą. Žingsnis į gerumą ir meilę pasauliui - tai taika su visais pasaulio gyventojais. Tapti laisvu reiškia nežudyti gyvūnų.


Laisvės era Patys susikuriame tobulėjimą ar degradaciją. Planeta sukasi laike ir galėtų suktis taikoje. Tačiau ji abortuoja žmoniją tvanais, drebėjimais, kitokiais būdais, kaip parazituojančią.

Išmintingo santykis su gyvais sutvėrimais

Laisvos eros sąmonė plečiasi. Nyksta priklausomybė nuo gyvūnų. Laisvė - laisvų pagrindas. Pasireiškia geranorišku elgesiu. Žmogaus vertė matoma elgesyje su kitomis būtybėmis. Gyvūnai, tame tarpe ir žmonės, turi teises gyventi. Gyvulininkystės pasekmės - žmonijos karai; žudymas gimdo žudymą, agresija gimdo agresiją.

Sąmonės lygiai ir elgesys

Išmintingi - nežudo.

Laisvi žmonės jaučia poreikį pakilti, mylėti. Mylintys - laisvi nuo gyvūnų žudymų ir kankinimų. Sveika gyvensena neturi poreikio žudyti maistui.

Laisvoje eroje veisti gyvūnus maistui yra nusikaltimas. Gyvūnai - tai grožis, pažinimas. Gyvūnų namai - Gamta. Norintys laikyti savo namuose gyvūnus, turi gauti psichiatrų ir gyvūnų apsaugos leidimus. Žmonės, prisiėmę atsakomybę už gyvūnus - atsakingi už jų sveikatą, taip pat, kaip už savo šeimos narių. Visa tai vyksta progresuojančiose šalyse dabar. Žmonių sąmonės vystymasis atveria kelią į naujas technologijas. Praeities garbintojai stovi vietoje ir kenkia biosferai.

Tobulėjančius žmones gyvūnai domina, kaip kita gyvybės rūšis. Gyvūnai nebus žudomi dėl drabužių, buitinių reikmių gamybai. Viską pakeičia natūralūs, sveiki, energetiškai laidūs ir maitinantys pluoštai iš augalų. Progresas išvaduoja iš liguistų priklausomybių veisti, išnaudoti, žudyti, kankinti kitą rasę - gyvūnus. Geriausiose šalyse įstatymas gina gyvūnus, žmonijos labui.